Apteekissamme työskentelee tällä hetkellä apteekkari, proviisori, neljä farmaseuttia, kaksi lääketyöntekijää ja kaksi teknistä apulaista. Lisäksi meillä on apunamme aika usein työelämään tutustujia, harjoittelijoita ja oppilaita. 

Proviisori

Proviisori on farmasian alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Proviisorin tutkintoon kuuluu kolmivuotinen farmaseutiksi opiskelu, minkä jälkeen proviisoriopiskelijat syventävät maisterivaiheessa osaamistaan valitsemassaan pääaineessa. Proviisoriksi voi opiskella Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa. Apteekissa proviisorit työskentelevät tyypillisesti esimiehinä ja asiakaspalvelutehtävissä. Suomessa proviisorin tutkinto vaaditaan apteekkiliiketoiminnan harjoittamiseen. 

Farmaseutti

Farmaseutti on farmasian alan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaattitutkinto) suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Farmaseutin opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta ja niihin kuuluu kuuden kuukauden pituinen harjoittelujakso. Farmaseutiksi voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa (ruotsinkielinen tutkinto). Farmaseutit työskentelevät apteekissa asiakaspalvelutehtävissä. 

Lääketyöntekijä ja tekninen apulainen

Teknisen henkilökunnan tehtäviin kuuluvat logistiset tehtävät (mm. tilaukset, tavaran purku, hyllytys), kassatyöskentely, reseptintoimituksessa lääkevalmisteiden keräily farmaseuteille, laskutus ja markkinointi. Lääketyöntekijän ja lääketeknikon koulutus vastaavat toisiaan, nykyisin tutkintonimike on lääketeknikko. Koulutus on lääkealan perustutkinto, jonka voi suorittaa ammattiopistossa päätoimisena tai oppisopimusopiskelijana. Tekninen työntekijä on koulutettu toimipaikalla.