Olemme vastuullinen osa yhteiskuntaa

Apteekin toiminta perustuu terveydenhuollon etiikan mukaisille periaatteille, joiden keskeinen lähtökohta on se, että apteekki pyrkii kaikessa toimimaan asiakkaan etujen mukaisesti noudattaen hyviä ammatillisia toimintatapoja. Apteekki on merkittävä toimija yhteiskunnan terveydenhuollossa. Suomalainen apteekkijärjestelmä varmistaa kansalaisten samanarvoisuuden lääkkeiden hinnoissa ja palveluiden saatavuudessa. Apteekki voi toteuttaa tehtäväänsä ja saavuttaa tavoitteensa kestävästi vain ympäristöasiat ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden. Apteekki on aina yhteiskunnan jäsen ja toimintaan kuuluu myös julkinen vastuu.

Toteutamme yhteiskuntavastuutamme kolmella alueella:

Taloudellinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Ekologinen vastuu