Lääkejätteet

 

Lääkejätteet apteekkiin

Tuo vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkejätteet meille. Otamme kotitalouksilta vastaan maksutta vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä, elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Toimitamme lääkejätteet ongelmajätelaitokselle asianmukaisesti hävitettäväksi.

 

Ohjeita

Käsittelyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä henkilökuntamme turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tuo lääkkeet apteekkiin tiiviissä, läpinäkyvässä pussissa.
  • Voit poistaa tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasin- keräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.