Uudenkaupungin lääkehuollon historia alkoi 12.4.1779, kun apteekkari John Minell sai erioikeuden apteekin perustamiseen. Apteekki on toiminut paikkakunnalla alkuvuosien pieniä ja tulkitsemattomia keskeytyksiä lukuunottamatta tähän päivään saakka. Uudenkaupungin 1. apteekki kuuluu maamme kymmenen vanhimman apteekin joukkoon.

Kahdessa vuosisadassa apteekkitoiminta on muuttunut käsityöammatista laajaksi liiketoiminnaksi, jossa lääkkeen matka asiakkaalle on ehkä tehostunut ja nopetuunut, mutta myöskin monimutkaistunut. Tänä päivänä suomalainen ammattiapteekki on edelläkävijä Euroopassa. Apteekki on kiinteä osa terveydenhuoltoa ja lääkehoidon toteuttajana merkittävä osa potilaan hoitoketjua. Apteekki on myös tärkeä terveystietojen välittäjä erityisesti itsehoitolääkkeitä hankittaessa, lääkehaittojen ehkääisijä ja lääkäriin ohjaaja.

Lääkkeiden valmistus, säilytys ja jakelu ovat perinteisesti olleet apteekin päätehtäviä. Vanha apteekkimiljöö oli 40-luvulla mennyt menojaan ja uusia nykyaikainen ja tehokas apteekkilaitos alkoi murtautua esiin. Valmistuksen siirryttyä pääosin lääketeollisuuden tehtäväksi, apteekki on hakenut uusia palvelumuotoja välttyäkseen muuttumasta lääkekaupaksi. Apteekin rooli yhteiskunnassa on täysin erilainen kuin 200 vuotta sitten. Alueen lääkehuollosta vastaaminen, palvelujen saatavuus ja asianmukaisen tuotevalikoiman ylläpitäminen ovat ne apteekin lakisääteiset ja yhteiskunnalliset tehtävät, joiden varaan toiminta rakentuu.

Lue lisää apteekistamme:

Historia

Henkilökunta

Yhteiskuntavastuu

Palvelut